آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 6 بهمن ماه 1401 = 26-01 2023

فیلم؛ رقص مختلط در نمایندگی جمهوری‌ اسلامی در نمایشگاه اسپانیا

فیلم زیر: برپايی رقص مختلط در نمایندگی جمهوری‌ اسلامی در نمایشگاه گردشگری اسپانیا جلوی دوربین‌ رسانه‌ها

هرگز نباید تعجب کرد حاکمیتی سراپا زن‌ستیز که بیشترین ضربات کاری را در قیام اخیر از جانب زنان پیشتاز ایرانی خورده است، ناگهان اقدام به برگزاری چنین مراسمی در داخل و خارج کشور نماید.
www.youtube.com/watch?v=tMO7Sm8KGLg

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: