آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 7 بهمن ماه 1401 = 27-01 2023

جامعه‌ای با وجود این نمازگزاران در مصدر امور علفزاری بیش نیست

از بخش نظرات و دیدگاه‌های سایت بهارنیوز

نمی‌دانم فیلم علفزار را دیدید یا نه. در فیلم، معاون دادستان از بازپرس می‌خواهد پرونده چند جوانی که به باغی حمله ور شده و دست مردان را بسته و به زنان تجاوز کردند مختومه کند زیرا پسر یکی از مدیران گردن کلفت شهر در بین متهمان است. در یک صحنه، معاون دادستان در حالی با پیشانی پینه بسته، یقه از بیخ بسته، به بازپرس فشار می‌آورد و تهدید می‌کند که در حال بالازدن آستین برای وضوست و صدای اذان از دادسرا پخش می‌شود! کارگردان کاری کارستان کرده تا بازار داغ ریا و تزویر را زیر سایه نماز و اذان به تصویر کشد. خواستم چیزی بنویسم و لعنت بر چنین وضو و پیشانی پینه بسته بفرستم. تا اینکه احمد وحیدی وزیر کشور گفته است: «هر کدام از مؤمنان احساس کردند در مجموعه‌ای نسبت به نماز کوتاهی می‌کنند، به ما گزارش کند. ملاک ارزیابی ما در پذیرش مسئولیت‌ها امر نماز است».

قاعدتا وزیر کشور به عنوان یک مقام عالی کشور که مسئولیت خطیری در پاره‌ای از امورات اجرایی دارد باید حرف حساب بزند. ما نیز معتقدیم نماز ستون دین است و اگر حقیقت آن که کرنش در برابر خالق هستی و پشت سر انداختن دیگر خالق های دروغین و مستبد، با گفتن الله اکبر است، اقامه گردد، آثار فردی و اجتماعی بسزایی دارد اما چند نکته:

۱. آیا نمازخوان بودن کارگزاران دولتی در ادارات و وقت رسیدگی به مردم را تلف کردن، ضایع نمودن حق مردمی نیست که کارشان لنگ می‌ماند؟

۲. اینکه مردم را به گزارش دادن بی‌نمازهای ادارات ترغیب کنید، جاسوسی مردم از یکدیگر نیست و آنان را در برابر هم قرار دادن؟

۳. اگر کارمندی به واسطه ترس از گزارش و نان بریدن، نماز بخواند، این اسمش عبادت ریایی نیست؟

۴.قرار است نماز از منکر جلوگیری کند، این نماز موصوف خودش منکر نیست؟ نصب چنین آدمی چطور؟

۵. ۴۳ سال نیست که در گزینش، نمازخوانها و روندگان به نماز جمعه را جذب و مدیر کردید و با وضو و چفیه آمدند و بر اثر کور عقلی مدیریتی دیگر مردم نمازخوان را بی‌نماز کردید؟

۶. مگر حدیث نفرمود به طول رکوع و سجود فرد نگاه نکنید بلکه به صدق کلام و ادای امانت بنگرید؟ در این چند دهه اگر صدق و امانت در کار بود، روزبه‌روز پسرفت جامعه را شاهد بودیم؟

۷. به مردم قول حکومت علوی دادید؛ در کدام دستورالعمل علی(ع) از نماز خواندن مدیران ذکری به میان آمده؟ کجا علی آرزوی مرگ کرده به دلیل بی‌نمازی کارگزارش؟

۸. از چند دهه قبل به این سو با سازکارهای پر هزینه از جیب مردم خواستید فرهنگ نماز را جاری و ساری کنید؛ آیا آماری از خیانت با نمازهای حکومتی دارید که آمار بی‌نمازی را به اوج رساندند؟

۹. مردم مالیات می‌دهند که کارکنان شما در ادارات و سازمان‌ها نماز بخوانند یا امور مردم و جامعه را رتق و فتق کنند؟

۱۰. اول انقلاب با شعار دهان پر کن تقدم تعهد بر تخصص، هم تعهد ضایع نشد و هم متخصصان را منزوی کردن و سفلگان را برصدر نشاندن؟

نه جناب وزیر کشور! اگر به عقل و برداشت شرعی منبعث از عقلانیت رجوع کنید در دوگانه مدیر توانای بی‌نماز/ مدیر ناتوان با نماز؛ به یقین اولی تقدم دارد و بوی گند خیانت دومی با پیشانی پینه بسته، تا فرسنگ‌ها مشام را آزار می‌دهد و جامعه‌ای با وجود اینان در مصدر امور علفزاری بیش نیست!
Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: