آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 11 بهمن ماه 1401 = 31-01 2023

شرایط برای خروج زنان از جهنم جمهوری اسلامی سخت تر می‌شود

زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند

در بحبوحه جنبش اعتراضی که محور آن زن و آزادی است، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خامنه ای از تصویب طرحی خبر داد که خروج زنان از کشور را مستلزم اذن سرپرست می‌کند.

کاظم دلخوش به رسانه‌ها گفته است: «در شراط عادی همه بانوان باید با اذن سرپرست از کشور خارج شوند به جز موارد خاج که در آن صورت با حکم دادگاه صورت خواهد گرفت.»

تاکنون زنان متاهل برای سفر به خارج به اجازه همسرشان نیاز داشتند و دختران مجرد بالای ۱۸ سال یا افراد مطلقه می‌توانستند بدون اذن "ولی" مسافرت کنند.

براساس مصوبه کمیسیون قضایی از این پس خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود.

به گزارش «فراز»؛ کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: اعضا در جلسه امروز خود خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام می‌شود.

تا پیش از این مصوبه صرفا برای خروج زنان متاهل از کشور، اذن شوهر لازم بود و دختران مجرد بالای 18 سال و زنان مطلقه و... نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.
Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: