آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 12 بهمن ماه 1401 = 01-02 2023

فیلم؛ یک هموطن آذربایجانی که برای کمک به خوی رفته: گوش کنید

نه می ذارن کمک کنیم نه می ذارن فیلمبرداری کنیم. بسیجی‌ها زلزله‌زگان معترض را کتک می‌زنن و به آنها فحش می‌دن...
www.youtube.com/watch?v=O35ao67UJic

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: