آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 15 بهمن ماه 1401 = 04-02 2023

اعتراف آخوند درمانده: یک دهه فضای مجازی را به طاغوت سپردیم

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خامنه ای با بیان اینکه عفاف و حجاب یکی از سفارشات دینی ما است، گفت: قوانین در حوزه عفاف و حجاب بدون مشکل و محکم هستند ولی امروز نیازمند افزایش توجه مردم به امر به معروف و نهی از منکر هستیم.

به گزارش فارس؛ مرتضی آقاتهرانی اظهار کرد: در چهل و چهارمین سالگرد اتفاقی هستیم که توانستیم طی آن حکومت را از طاغوت بگیریم. اگرچه بیش از
چهل سال است حکومت از طاغوت گرفته شده ولی یک دهه فضای مجازی را به طاغوت سپردیم.

وی افزود: موضوع عفاف و حجاب نیازمند یک فعالیت فراتر از دولت و مجلس است و برای بهبود شرایط باید تمام مردم پای کار بیایند.Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: