آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 27 بهمن ماه 1401 = 16-02 2023

فیلم؛ تصاویر فاجعه بار مازوت سوزانی در نیروگاه "منتظر قائم"

کمبود گاز در کشور باعث شده تا نیروگاه منتظر قائم با سوخت مازوت به کار خود ادامه دهد. به گفته برخی از شهروندان ساکن فردیس، این حجم از آلودگی نیروگاه منتظرقائم طی مدت اخیر بی سابقه است. این فیلم مازوت‌سوزی و آلودگی شدید ناشی از آن را نشان می‌دهد.
www.youtube.com/watch?v=HICmIJWSbIY

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADHamid February 16, 2023 02:56 PM

برای این مردک گفتن فقط دیکتاتور کافی نیست میبایستی بگویید دیکتاتور لاشی کثافت دزد بی وطن۰۰۰۰

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: