آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 9 اسفند ماه 1401 = 28-02 2023

همانند لشکر مغول به خانه های کپری زاغه نشینان حمله ور شدند

عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

تخریب و آتش زدن خانه های کپری زاغه نشینان و حاشیه نشینان چابهار

بامداد امروز سه شنبه ٩ اسفند ١٤٠١ مامورین به اصطلاح حکومت مستضعفین در زادگاه بنده یعنی چابهار, هنگامی که مستضعف ترین قشر در مستضعف ترین استان کشور در خواب بودند به زاغه ها و کپرهای حصیری آنها همانند لشکر مغول حمله ور شدند و کپرها را تخریب کرده و به آتش کشیدند. حتی به کودکان و زنان هم رحم نکردند.

گزارش شده است که که نیروهای سپاه پاسداران همراه با تیراندازی و ضرب و شتم زنان و کودکان کپرهای خانواده های به غایت فقیر را آتش زدند. از ضجه و "لهجه چابهاری" زنان و مردان و کودکان می توانم حدس بزنم که اکثر چابهاری الاصل هستند یا در چابهار به دنیا آمده اند. این عملیات "والفجر" تا قریب به ساعت چهار صبح ادامه داشت.

چابهار قرار است در طرح به اصطلاح توسعه سواحل مکران "نگین شرق کشور" باشد. اما بیش از نیمی از جمعیت ١۵٠ هزار نفری شهر چابهار حاشیه نشین و فقیر هستند که همگی بلا استثنا بومی و بلوچ هستند. گرانی و فرق و فقر در چابهار بیداد می کند. قیمت زمین در چابهار با قیمت زمین در تهران همتراز است.

در طی سالهای گذشته این نوع اقدامات تخریبی و آوار کردن کپرها بر سر مردم فقیر و سپس آتش زدن آوار تا مباد از چوب های شکسته و حصیرهای پاره شده باقی مانده دوبار کپر سازی شود تکرار شده است. لذا این عمل جنایتکارانه برای چندین بار است رخ می دهد که در آن منازل کپری مردم حاشیه نشین و فقیر توسط نیروهای سپاه و بسیج تخریب می شود.

دردناک است اگر بدانید از پول همین مردم و از بیت المال ملت برای بازسازی خانه های فلسطینی ها که توسط اسرائیل تخریب می شوند, مبلغ هنگفتی به آنها پرداخت می شود.
Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: