آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 15 اسفند ماه 1401 = 06-03 2023

منبع خارجی: انتقام گیری خامنه ای از مردم ایران با سلاح شیمیايی

بیداری فراگستر و غیرقابل مهار زنان و دختران ایرانی و واکنش عصیانی جامعه نسبت به حجاب اجباری به درجه‌ای رسیده است که دیگر گشت ارشاد نمی‌تواند به گفته علم الهدی، میدان‌داری کند. بنابراین باید آنها را ترساند و خیابان و مدرسه را برایشان ناامن کرد. منبع ایجاد این ترس اگر دائمی و ناشناخته باشد، تأثیر بیشتری خواهد گذاشت.

ایجاد رعب و وحشت در میان دانش آموزان دختر با انتقام‌گیری از انقلاب مهسا و مخالفان حجاب اجباری و شعاردهندگان علیه خامنه‌ای، هدف این پروژه‌ٔ ولایی است. بحران‌آفرینی و معلق نگاه داشتن علل و عوامل بحران، در جوهر و ذات نظام جمهوری اسلامی است.

نسبت دادن این جنایت به دشمنان دردی از خامنه ای دوا نمی‌کند. همه می‌دانند حملهٔ شیمیایی به مدارس دخترانه کار حکومتی است که قوانین زن‌ستیزانهٔ آن بر عالم و آدم شناخته‌شده است. این همان حکومتی است که در سوریه برای حفظ حکومت بشار اسد از بمب های شیمیایی استفاده کرد.

روزنامۀ فرانسوی لوموند امروز در مطلبی با اشاره به صدها مدرسه‌ای که در ایران هدف حمله با گازهای سمی قرار گرفته‌اند نوشت: این اقدام‌ از نظر افکار عمومی در ایران انتقام رژیم خامنه ای از جوانانی است که علیه حکومت او به خیابانها آمدند.

به گزارش رادیو فرانسه، این روزنامه نوشت: مقامات حکومتی با گذشت بیش از سه ماه نه تنها هنوز عاملان این حملات را شناسایی نکرده‌اند، بلکه به جای عمل کردن، این حملات را به "دشمنان" یا به خود قربانیان، یعنی دختران دانش‌آموز، نسبت می دهند به این بهانه که آنان می‌کوشند از این طریق در مدارس بی نظمی ایجاد کنند!

لوموند به نقل از مادر یکی از دختران قربانی نوشته است: دیکتاتور [خامنه‌ای] علیه دختران دانش آموز خشمگین است و پیشتر خواستار تنبیه آنان شده بود."

همین منبع سپس افزوده است: هدف رژیم از این اقدامات ای بسا ترساندن مردم برای کنترل بهتر آنهاست هر چند این راهبردی کوتاه مدت است و غیرممکن است در درازمدت عمل کند.

Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: