آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 16 اسفند ماه 1401 = 07-03 2023

فیلم؛ حملات شیمیایی...تجمع در شیراز: مرگ بر حکومت بچه کش

مشهد، اصفهان، کرج، سنندج، مریوان، لاهیجان، اهواز، بابل و شیراز از جمله شهرهایی هستند که تصاویری از تظاهرات و تجمع اعتراضی امروز معلمان در آنها منتشر شده است.

فیلم زیر؛ شیراز - تجمع والدین دانش آموزان در اعتراض به حملات شیمیایی به مدارس؛ مرگ بر حکومت بچه کش
www.youtube.com/watch?v=OiuiwJgHHWA

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: