آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 17 اسفند ماه 1401 = 08-03 2023

فیلم؛ رنگین کمان کیان در آسمان ایران با شعار "مرگ بر دیکتاتور"

ارسالی: ایرانی‌ها تنها مردمی هستند که وقتی رنگین‌کمان می‌بینند، شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر می‌دهند (فیلم زیر)
www.youtube.com/watch?v=av6qeN3N_kY

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADامیرارشادی March 9, 2023 04:01 AM

رنگین کمان
روزگار تلخ ملت چند روزی بیش نیست
ننگین کمان کوژ پشت بد سرشت
نطفه گندیده اسلام و روس رنگین کمان ملتی از ما ربود
باش تا بینی که خون مجتبی و یاسر وپس مانده آن مفتخوران را
ریزیم در فاضل آب یابوی مفعول حرامی

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: