آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 20 اسفند ماه 1401 = 11-03 2023

حمایت و پشتیبانی از منشور همبستگی و سازماندهی برای ایران+فیلم

IranChange( دگرگونی برای ایران فردا)
٢٠ اسفند ١٤٠١ ( 11 مارس 2023)


اتحاد مبارزه پیروزی (شعار ملی انقلاب مشروطه ایران)

با کمال مسرت از انتشار منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)، بی شک اتحاد ما رمز پیروزی مردم و اپوزیسیون برعلیه نظام جمهوری اسلامی است و این اتحاد بر امید و نیروی مبارزان راه آزادی و تمام مردم ایران در مبارزه با دشمن میهن و ملت ما خواهد افزود. ما این حرکت هوشمندانه را در راه پیشبرد اهداف جنبش انقلابی "زن، زندگی، آزادی" ارزیابی کرده، و پیروزی بر دشمن مشترک را تنها در تعامل و همکاری های نزدیک مبارزاتی جریانات سیاسی ایران میدانیم. بدون شک رژیم جمهوری اسلامی و جریانات واپسگرا از هر گونه اتحاد و همکاری جریانات مترقی اپوزیسیون در هراس بوده و متضرر خواهند شد.

همچنین اتحاد سه جریان سیاسی اپوزیسیون، شورای ملی تصمیم، شورای مدیریت گذار و حزب مشروطه ایران(لیبرال دمکرات) در یک هماهنگی مشترک با نام" جنبش وحدت ایرانیان" را تبریک گفته و در راستای اتحاد ملی برعلیه نظام جنایتکار جمهوری اسلامی میدانیم.

اینگونه گامهای مثبت در جهت وحدت اپوزیسیون نور امید و اعتماد را در دلها زنده نگاه داشته و تجربه گران قدری خواهد بود برای ایران دمکراتیک فردا. لذا "ایران چنج" در جهت تحکیم و تقویت این حرکت از هرگونه یاری و همکاری دریغ نخواهد کرد.

فیلم زیر: بخشی از گفتگوی اینستاگرامی چند تن از اعضای گروه همبستگی در مورد منشور مهسا. در این گفتگو، که بصورت زنده انجام شد، به ضرورت اتحاد و همدلی میان همه مردم برای عبور از جمهوری اسلامی و ساختن ایرانی آزاد و دمکراتیک تاکید شده است.
www.youtube.com/watch?v=f4ks9g4DkMQ

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADسام March 11, 2023 01:31 PM

اینها را در موزه لندن بگذارید به عنوان ‌«خرگوشان باهوش»

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایرانی اصل March 11, 2023 08:22 PM

نمیدونم در این منشور عمدا یا سهوا حفظ تمامیت ارضی کشور عزیزمان ایران فراموش شده زیرا با تجزیه و یا نبودن ایران مفاد دیگر این منشور دیگر بدرد نمیخورد پس لازمه اش حفظ تمامیت ارضی کشور ایران استکه باید در بند اول گنجانده شودو اگر کسی یا کسانی اعتقاد به این اصل مهم واصلی نداشته باشداگر داخل این 8 تن هست باید خارج شود وبیخود خودش را معطل نموده و وارد این گروه شده است چون کشور ایران متعلق است به کل ملت ایران نه به یک قوم و نه به دو قوم یعنی کشور ایران مشاع هست برای تمام اقوام ایرانی اشکال دوم این منشور بی اعتنا بودن به شیروخورشید که از نیاکان ما از قرون گذشته به ارث رسیده و هیچ ارتباطی به هیچ سلسله و هیچ رژیم و هیچ حکومتی نداردو باید همه زیر این پرچم سه رنگ شیرخورشید نشان جمع باشیم و متحد لطفا ملت غیور ایران و ایرانی دو دو مزلب را فراموش نکند

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایرانیان غیور March 12, 2023 09:21 PM

کشورایران متعلق به ملت ایران است ایران تقسیم بندی نشده ومشاع میباشد مثل مشاع دراپارتمان نشینی یعنی هرسانتیمترمربع کشورایران متعلق است به تمام ملت ایران یعنی کردستان متعلق است به کل ملت ایران خوزستان متعلق است به کل ملت ایران اذربایجان متعلق است به کل ملت ایران پس حفظ تمامیت ارضی کشورایران واجبه وبایددربنداول منشورهمبستگی قرار گیردواگرروزی قرارباشدمنطقه ای ازکشورایران جداشودبایدکل ملت ایران راضی به این جدائی باشندچون کل کشورایران وجب به وجبش مشاع هست واگریک نفرازملت کشورایران راضی به این جدائی نباشدطبق قانون مشاع امکان جدائی نیست پس لطفا عده ای بیخود و بیجهت چرا این بند اصلی این منشور را حذف نموده اند ایا چه خیالاتی درسرمی پرورانندلطفاملت غیورایران این مسئله را درمدح نظر داشته باشید که بدون وجوداین بند ایران تجزیه شده و ایرانستان خواهد شد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: