آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 21 اسفند ماه 1401 = 12-03 2023

فیلم؛ وضعیت اراذل و اوباشی که به سفارت عربستان حمله کرده بودند!
www.youtube.com/watch?v=KxH6UIebMJc

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: