آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 23 اسفند ماه 1401 = 14-03 2023

فیلم؛ چهارشنبه سوری: ترکاندن تبلیغات نظام با بمب‌ دست ساز

چهارشنبه سوری - ترکاندن مظاهر و تبلیغات نظام با بمب های دست ساز؛ محلات استان مرکزی

www.youtube.com/watch?v=XOSS7hRApAs

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: