آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 23 اسفند ماه 1401 = 14-03 2023

فیلم؛ چهارشنبه سوری: حضور گسترده نیروهای سرکوب در تهران

حضور گسترده ستون‌های یگان ویژه در خیابان‌های تهران برای مقابله با اعتراضات مردم در جشن چهارشنبه سوری
www.youtube.com/watch?v=PpROz8gDNzU

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: