آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 25 اسفند ماه 1401 = 16-03 2023

فیلم؛ پدر جوان حان باخته: سالی که گذشت سخت اما پر از امید بود

پیام پدر جاویدنام محمدمهدی کرمی در آستانه نوروز به مردم ایران
www.youtube.com/watch?v=vTJyEf75m-E

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: