آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 27 اسفند ماه 1401 = 18-03 2023

فیلم؛ انتشار گاز در یک مجتمع تجاری تهران و خروج اضطراری مردم

انتشار گاز مشکوک در مجتمع طوبی چیتگر تهران و خروج اضطراری مردم

www.youtube.com/watch?v=WY13xgNod_Q

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: