آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 3 فروردین ماه 1402 = 23-03 2023

فیلم؛ پیام شنیدنی دختر کوچولوی مبارز جان باخته کُرد به مادر کیان

پیام زیبای دالیا دختر کوچولوی سمکو مولودی به مادر کیان پیرفلک
www.youtube.com/watch?v=YnAEHP-uRN4

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADایران فردا March 23, 2023 05:45 PM

آخوندهای جنایتکار به خصوص آن آخوند ابله که در هفته ۳ بار کثافت میخورند و غلط کردن می‌گوید ٫ دزست به این کودک مبارز ما گوش بدهید ٫ مردم از این فرقه جنایتکار و تبهکار شما ها انسان و کودک کشان گذشته اند
اگر این مبارزه سالها هم طول بکشد ٫ ملت ما شما جنایتکاران و ارازل و اوباش چاقو کش و سپا قاتلان را به زیر خاک خواهد برد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: