آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 24 فروردین ماه 1402 = 13-04 2023

نامه ای سرگشاده خطاب به حقوقدانان آشنا به مسایل میراث فرهنگی

بنیاد میراث پاسارگاد

نامه ای سرگشاده خطاب به حقوقدانان آشنا به مسایل میراث فرهنگی و تاریخی

روز گذشته 23 فروردین 1402(12 آوریل 2023)، ابراهیم رئیسی، رییس جمهور حکومت اسلامی، لایحه ای را در ارتباط با میراث فرهنگی و تاریخی و گردشگری برای تصویب به مجلس اسلامی فرستاد

این لایحه که در آن تاکید شده «به منظور تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی» تهیه شده در بهمن ماه 1401به تصویب هیات وزیران حکومت رسیده است.

طی 44 سال گذشته این حکومت نشان داده است هر قدمی را که «به منظور تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی» برداشته، به ويژه در ارتباط با میراث فرهنگی و تاریخی غیر مذهبی سرزمین مان، علیه مصالح ایران و ایرانی بوده است.

از آنجایی که لایحه ی اخیر نیز نمی تواند از این قانون مثتنی باشد. «بنیاد میراث پاسارگاد» از حقوقدانان ایراندوست آشنا به مسایل میراث فرهنگی، و همچنین کوشندگان حفظ میراث فرهنگی تقاضا می کند تا این لایحه را به دقت ملاحظه کرده و آن چه را که به زیان نگاهبانی و نگاهداری از میراث فرهنگی و تاریخی ایرانزمین در این لایحه هست، اعلام و به اطلاع مردمان ایران که مالکین واقعی این میراث هستند، برسانند

توجه داشته باشیم که براساس تاکید کنوانسیون های حفظ میراث فرهنگی و تاریخی بخش آموزشی سازمان ملل (یونسکو)، «ویرانی یا نابودی میراث فرهنگی و تاریخی هر بخشی از جهان، به منزله »نابودی تجربه های بشری ست و حفظ این آثار جزو وظایف جدی دولت ها می باشد.

روشن است که ما هر اطلاعی را که در تضاد با این کنوانسیون ها باشد،در اختیار سازمان «یونسکو» قرار خواهیم داد.
Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: