آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 30 اردیبهشت ماه 1402 = 20-05 2023

فیلم؛ مجبورند در مقابل زامبی های طالبان هم سر تعظیم خم کنند!: ببینید

حکومت طالبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، مقامات حکومت ایران ابتدا باید معلومات خود را در مورد آب رودخانه هیرمند تکمیل کنند و بعد از آن با الفاظ مناسب خواست‌شان را مطرح کنند. اگر واقعیت درست مطالعه نشود و چنین اظهاراتی مطرح گردد، می‌تواند به کشورهای دو ملت مسلمان آسیب بزند که به نفع هیچ طرفی نیست و نباید تکرار گردد...

یک فعال رسانه های در ایران در رشته توییتی با کنایه به کیهان حکومتی که پیش تر طالبان را "جنبش اصیل منطقه" خوانده بود، نوشت: ۴۰۰ هزار نفر هموطن ما در سیستان بشدت در مضیقه آب قرار دارند و بیم مهاجرت وسیع میرود. جنبش اصیل منطقه دشمن از آب درآمده و به استناد بیانیه امارت اسلامی سیاست همسایگی دولت در افعانستان شکست خورده است. وضع موجود حاصل چشم بستن بر روی واقعیات تاریخی و فرهنگی طالبان و مقدس دانستن هر دشمنی با غرب در منطقه است...

وی نوشت: اوضاع سیستان به شدت بحرانی و سرنوشت سازست. اگر این منطقه مورد مهاجرت و کوچ همگانی و سراسری قرار بگیرد، ضربه ای اساسی به کشور وارد خواهد شد...

فیلم زیر: جمهوری اسلامی مجبور است در مقابل زامبی های طالبان هم سر تعظیم خم کند..

www.youtube.com/watch?v=9zVh7_tpoyw

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: