آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 31 اردیبهشت ماه 1402 = 21-05 2023

سومین توئیت تهدیدآمیز طالبان؛ این بار علیه مردم ایران (نسل زرتشت)

این توییت تهدید آمیز عبدالحمید خراسانی، فرمانده تاجیک‌تبار طالبان است که تلویحا ایران را تهدید به اقدام نظامی کرده است. اگر او را عضو دولت طالبان بدانیم، می‌شود این توئیت را سومین توهین و تهدید دولت طالبان برداشت کرد.

ایران پرس نیوز
سیاوش May 21, 2023 07:48 AM

آخه شپشوو های کثافت شمارو چه به نسل زرتشت ؟ با دهان نجس خودتون نام زرتشت رو نبرید آشغالها شما الان مثل سابق داخل غار و سوراخ موش نیستید که دست ارتش ما بهتون نرسه الان در کاخهای خود در لحظه به درک واصل خواهید شد

گزارش یا اعتراض به این نظر


مهتاب May 21, 2023 10:46 AM

از كوتاهي ماست كه ديوار بلند است ج اسلامي ننگين ادعاي قدرت ميكنه و اين غارنشينان شپشو دارن براي ما شاخ و شونه ميكشن و بي احترامي ميكنند ننگت باد ج اسلامي كه ملت ايران را ذليل كردي

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایرانی May 21, 2023 11:09 AM

اینجاست که هشیاری مردم را طلب میکنه که حرفهای طالبان ما را از مسیر مبارزه با رژیم و سرنگونی آن منحرف نکنه، که با نابودی جمهوری اسلامی و برپایی رژیم ایرانی، طالبان هم خفه خواهد شد

گزارش یا اعتراض به این نظر


ائینه تاریخ May 21, 2023 11:33 AM

گاو بندی و جنگ زرگری دو داداش برای انحراف افکار عمومی مردم ایران از وضعیت اسفناک فعلی

گزارش یا اعتراض به این نظر


بهرام May 21, 2023 08:55 PM

اکنون مردم ایران بخوبی ببینند که چرا امریکا و اروپا این آخوندها را به ایران آوردند و 44 سال است که از آنها حمایت میکنند

اگر در ایران یک دولت ملی برخاسته از رأی مردم بود دولت ایران همه سرزمین های از دست رفته را بازپس گرفته بود و در افغانستان طالبانی وجود نداشت و مردم افغانستان آزاد بودند مردم شهر هرات هنوز هم خود را افغان نمی نامند و میگویند ما هراتی هستیم چون هرات روزگاری درست مانند مشهد یکی از شهرهای ایران بود ولی امروز به دست پشتونهای هندی پاکستانی اشغال شده و مردم ایران را شکنجه میکنند

چه کسی باور میکرد که روزی کشور ایران به روسیه در مقابل اوکراینی های پارس تبار کمک نظامی کند و سلاحهای استراتژیک کشورمان را دو دستی تقدیم روسیه و پوتین کند آنهم روسیه ایی که این همه به مردم و کشور ما خیانت کرده و زمانی نیمه بیشتر کشور ما را تسخیر کرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: