آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 31 اردیبهشت ماه 1402 = 21-05 2023

فیلم؛ افشاگری بی‌سابقه در صداوسیما در باره غارت ثروت مردم ایران

ایشان کارشناس شبکه خارجی معاند نیست، بلکه یکی از نزدیکان به دولت رئیسی است که در پخش زنده صداوسیما پرده از رانتخواری عظیم برخی شرکت‌های دولتی بر می‌دارد که هوش از سر می‌پرد!
www.youtube.com/watch?v=--281AR3tsY

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: