آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 3 خرداد ماه 1402 = 24-05 2023

دادگاه دو بانوی روزنامه‌نگار را علنی برگزار کنید؛ واکنش آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اتهام همکاری دو خبرنگار زندانی در ایران با دولت آمریکا گفت: در رابطه با این سوال خاص، ما این اتهامات را رد می‌کنیم. آشکارا صحت ندارند.

وی افزود: در طول اعتراضات، مقامات حکومتی در ایران بارها حقوق مدنی ایرانیان را نقض کرده‌ اند. این نه تنها شامل اعضای جامعه ایرانی است که برای اعتراض به خیابانها آمدند، بلکه شامل روزنامه‌نگاران در این کشور نیز می‌شود. محاکمه های ساختگی و اعدامها جزو تلاش های اصلی رژیم ایران برای سرکوب هر نوع مخالفت بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادامه داد: ما بار دیگر،همانطور که در موارد دیگر خواستیم، از مقامات حکومت ایران می‌خواهیم که بازداشت‌ های خودسرانه و محاکمه‌ های ساختگی را متوقف کنند و از محروم کردن مردم ایران از آزادی‌ های اساسی که سزاوار آن هستند، دست بردارند.

این مقام وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر افزایش اعدام ها در ایران گفت: باید بگویم که ما نگران نحوه استفاده حکومت ایران از اعدام‌ ها پس از محاکمه ‌های ساختگی هستیم.

دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی را علنی برگزار کنید

احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: سرانجام بعد از حدود هشت ماه، سخنگوی قوۀ قضائیه تاریخ برگزاری دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو روزنامه‌نگار حوزۀ اجتماعی را اعلام کرد. انتظار اهالی مطبوعات این است که دادگاه به معنای دقیق کلمه به صورت علنی برگزار شود، اما متأسفانه انتظارات اهل مطبوعات از نهاد‌های حاکم معمولاً برآورده نمی‌شود.

از این رو، آن دسته از محافل اصولگرا که برگزاری غیرعلنی دادگاه سه جوان اعدام شده در اصفهان را به باد انتقاد گرفتند و آن را بیش از هر چیز به زیان حکومت و دستگاه قضایی ارزیابی کردند، بهتر است تا دیر نشده، بر ضرورت علنی بودن دادگاه این دو روزنامه‌نگار تأکید و برای آن زمینه‌سازی کنند.

اگر اتهامات خبرنگاران هم‌میهن و شرق، بر مبنای مدارک و اسناد متقن و محکمه‌پسند، علیه آن‌ها مطرح شده است چه جای نگرانی دستگاه قضا از علنی شدن دادگاه؟ و اگر مدرک و سندی در دست نیست، غیرعلنی شدن دادگاه، کمکی به پذیرش آن از سوی جامعه نمی‌کند و فقط بر دامنۀ بی‌اعتمادی‌ها می‌افزاید.
Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: