آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 3 خرداد ماه 1402 = 24-05 2023

فیلم؛ ایران تحت حاکمیت آخوندها: نفت میدهیم عدس و پیاز می‌گیریم
www.youtube.com/watch?v=N2svptLktFE

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: