آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 4 خرداد ماه 1402 = 25-05 2023

فیلم؛ حکومت طالبان اجازه بازدید کارشناسان از سدها را نمی‌ دهد
www.youtube.com/watch?v=iCy4BT0Y1o4

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADعلی May 25, 2023 09:14 PM

چرا حکومت از در گیریهای دور نوار مرزی افغانستان و اسیر شدن چند نیروی افسر ارشد ایرانی چیزی نمیگوید، و رسانه ها سکوت کرده اند

گزارش یا اعتراض به این نظر


علی May 25, 2023 11:25 PM

شنبه گذشته ۵ مرزبان در سراوان کشته شدند ، چهار شنبه خبری در مورد به اسارت در آمدن سرهنگ در همان منطقه خبر میاید، و هیئتی که به منطقه اعزام شده اخبار کاملی را به رروزنامه نگاران نمی‌دهند که اصل ماجرا چه بوده، به توجه به اینکه در هر پاسگاه مرزی یک دسته نظامی شامل حدودا سیزده نفر میباشد ، سرباز و درجه دار و افسر پاسگاه ، بقیه سرنوشتشان به کجارانجامیده ، آیا سرهنگ اسیر از همین پاسگاه بوده هنگام خواب اینها را کشتند و بقیه را به اسارت گرفتند یا چی

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: