آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 4 خرداد ماه 1402 = 25-05 2023

فاجعه بحران آب؛ فیلم: بجای سیستان بگوئید خشکستان یا قبرستان

سیستان آب ندارد .. شب بچه از تشنگی گریه می کرد و من آب نداشتم به او بدهم...به جای سیستان بگویید قبرستان

تامین آب این مردم بر عهده کیست؟ مجلس انقلابی؟ دولت انتصابی؟...

www.youtube.com/watch?v=7LJWYljgZ30

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: