آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 5 خرداد ماه 1402 = 26-05 2023

فیلم؛ زیبایی‌های ایران: طلوع ماه کامل از بالای سی و سه پل اصفهان
www.youtube.com/watch?v=otcYTH_s3LY

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: