آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 13 خرداد ماه 1402 = 03-06 2023

فیلم؛ در سالمرگ خمینی آرمان‌های امامشون با خاک یکسان شده

www.youtube.com/watch?v=eByk2ubddK4

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: