آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 29 خرداد ماه 1402 = 19-06 2023

روزنامه غربی: خامنه‌ای می‌داند که طوفان بنیان کن در راه است

ایران در آستانه بحران بنزین؛ تابستانی دشوار برای حکومت خامنه ای در پیش است. بزودی کشور با کمبود این سوخت بسیار مهم روبه‌رو خواهد شد. علی‌اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نخستین کسی است که درباره احتمال بحران بنزین هشدار می‌دهد.

خامنه‌ای می‌داند که طوفان بنیان کن در راه است

فقدان آزادی در کنار گرسنگی ایرانیان را به این باور خواهد رساند که دیگر هیچ چیز برای از دست دادن ندارند و مُردن در مقابل گلوله بهتر از مرگ تدریجی در انفعال عمومی است. مذاکرات جاری مخفیانه تهران و واشنگتن نتیجۀ نگرانی رهبران جمهوری اسلامی از خطر شورش گرسنگان در آیندۀ نزدیک است. خامنه‌ای می داند که رژیم اسلامی به زودی با دور تازه ای از اعتراضات گسترده روبرو خواهد بود و برای حفظ بقای خود چاره‌ای جز توسل به خشونت و زور در مقابل مردم ناراضی نخواهد داشت.

به گزارش رادیو فرانسه، روزنامه لیبراسیون در گزارشی نوشت: تورم در ایران، برخلاف نرخ رسمی نه به ۵٠ درصد که به ۱٧٠ درصد رسیده است و این نرخ تورم مایحتاج روزمرۀ مردم فقیر را نیز شامل می شود. مسبب این وضعیت فقط تحریم‌های بین‌المللی نیست. این بیلان فاجعه‌بار ثمرۀ سوءمدیریت و فساد رهبران بی حیای جمهوری اسلامی است.

این روزنامه به نقل از محمدرضا جلیلی، استاد بازنشستۀ مؤسسۀ مطالعات عالی بین‌المللی و توسعه در ژنو، افزوده است که جمهوری اسلامی برای مهار بهتر تحولات داخلی کشور که می‌توانند آیندۀ رژیم اسلامی را به خطر بیندازند، می‌کوشد از فشارهای خارجی بکاهد.

در گزارش خود "لیبراسیون" افزوده است که مردم ایران می‌دانند که افزایش آتی قیمت سوخت اجتناب‌ناپذیر است و افزایش دوبارۀ قیمت‌ها، تشدید تورم مهارگسیخته و نهایتاً بحران بزرگ اقتصادی را در پی خواهد داشت. چنین تحولی سرآغاز موج جدید اعتراض‌های سراسری بی سابقه و بسیار قدرتمند خواهد بود.

به نوشتۀ گزارشگر "لیبراسیون" در فضای فروپاشی اقتصادی تقریباً همۀ اقشار جامعه به مخالفان بالقوه و متحدان جنبش زنان تبدیل خواهند شد و موج جدید اعتراض‌ها نتایج غیرقابل‌پیش‌بینی و برگشت‌ناپذیری در پی خواهد داشت.

"لیبراسیون" همچنین با کسری اعرابی، مدیر تحقیق دربارۀ ایران در بنیاد تونی بلر، نیز مصاحبه‌ای انجام داده که در آن کارشناس مسائل ایران، انقلاب آتی در این کشور را به یک دو استقامت تشبیه کرده و گفته است که تمام شاخص‌ها به ویژه شاخص‌های اقتصادی از وقوع موج جدید اعتراض‌های سراسری در ایران خبر می‌دهند.

اعرابی با اشاره به نتایج یک نظرسنجی به روند شتابان عرفی شدن جامعۀ ایران نیز اشاره کرده و گفته است که تنها ۲٦ درصد شهرنشینان و ٣٣ درصد ساکنان مناطق روستایی ایران ابتدایی‌ترین مناسک دینی، یعنی نماز خواندن، را به جا می‌آ‌ورند.

حدود ۸۵ درصد معترضان در ایران خواستار یک دولت عرفیگرا هستند و در عین حال تحقق این آرزو را در جمهوری اسلامی ناممکن می‌دانند.

کسری اعرابی سپس افزوده است که هستۀ اصلی رأی‌دهندگان جمهوری اسلامی روز به روز کوچکتر می‌شود به طوری که اعتراض‌های خیابانی سال‌های گذشته علیه حکومت مذهبی تهران بعضاً در پایگاه‌های اصلی این حکومت، یعنی شهرهای مشهد و قم، روی دادند.

به گفتۀ کسری اعرابی این تغییر نشان می‌دهد که پایه های حکومت اسلامی روز به روز پوسیده‌تر می‌شوند و ادامۀ این روند نارضایتی را به صفوف تحتانی و میانی نیروی انتظامی، ارتش، بسیج و بدنۀ سپاه پاسداران منتقل خواهد کرد.
Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: