آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 29 خرداد ماه 1402 = 19-06 2023

فیلم؛ سند: در دولت رئیسی غارت و چپاول را به نقطه اعلا رساندند

۱۴۵ هزار ميليارد تومان جیب به جیب شد! اصلاً باورنکردنی است
www.youtube.com/watch?v=GY_jJeR_4pI

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: