آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 17 تیر ماه 1402 = 08-07 2023

نظر یکی از خوانندگان؛ چرا بایدن به اوکراین بمب‌های خوشه‌ای داد؟

علیرضا توحیدلو: بمب های خوشه ای در جنگ ویتنام به مقیاس بسیار وسیع توسط امریکا استفاده میشد به نظر می رسد که حزب دموکراتِ آمریکا تصمیم گرفته است تا در سالِ کنونی و حدّ اکثر تا اواخرِ بهارِ سالِ ۲۰۲۴ حدّ اقل یک کارِ ناتمام را به اتمام برسانند تا در انتخاباتِ بعدی حرفی برایِ گفتن داشته باشند آن کارِ ناتمام؛ حلّ مسئله ای کلیدی به نامِ «روسیه» است زیرا با حلّ مسئلهٔ « پوتین»؛ نه تنها «چین» نیز بر سرِ جایش می نشیند؛ بلکه بحرانِ ناشی از «حلّ مسئلهٔ روسیه» به سویِ همهٔ کشورهایِ عضو «سازمان شانگهای» گُسیل می شود این بحران مجموعه ای از بحرانهایِ سیاسی - اقتصادی - ژئوپولیتیک خواهند بود که حتّی «ترکیه اردوغان» نیز از آن بی نسیب نخواهد ماند و خاورمیانه را نیز فرا خواهد گرفت. کشتارهایِ گستردهٔ نیروهایِ روسیه میتواند نه تنها روحیهٔ همهٔ سربازان و فرماندهان را در هم بشکند؛ بلکه بحرانِ «جَسَد سازی» میتواند در داخلِ روسیه نیز بسیار تأثیرگذار باشد به همین خاطر است که آمریکا و سایرِ کشورهایِ عضوِ ناتو تصمیم گرفته اند تا «بمبهایِ خوشه ای» در اختیارِ ارتشِ یوکرئین قرار داده و استفاده از این بمبها را از رَدهٔ «ممنوعیّت» خارج سازند ارتش «یوکرئین» نیز انبارهایِ مَملو از این بمبها را دارد.
www.youtube.com/watch?v=v3kqDotIQDc

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: