آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 29 تیر ماه 1402 = 20-07 2023

فیلم؛ پاسدار فرهنگی: با حفظ سمت مسئول سرویس بهداشتی‌های کشورم
www.youtube.com/watch?v=wsyN0Bi-H7s

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADامیر ارشادی July 21, 2023 03:13 AM

آب کن آفتابه را
چهل سال است خلا کش مرده خور کبرا رختشور و در راسش
ولاکن تک بیضه مفعول تک دست وهرچه انگل ماتحت ملت
زدند تکیه بر جای بزرگان کنون هنگامه آنست بشورید ... ملت را ولو با زبان خویش
عظما دست بکار شو کشور شد مستراح از نام عظمایت

گزارش یا اعتراض به این نظر


اردلان July 21, 2023 06:16 AM

برای کسب قدرت در چهار چوب رژیم باید بتوان آفتابکش قهاری بود همچنین میبایست بتوان یک کفش جفت کن و پاچه خوار حرفه ای در خدمت سران بویژه رهبر جمهوری عسلامی بود
بنابرین اگر کسی نتواند در این امتحان مقدس قبول شود میبایست ابتدا پست آفتابکشی شهر را عهده دار بشه تا پس از کسب تجربیات فراوان راهی مساجد گردند و در خدمت ملاها به امر طهارت و پاکیزگی ماحتت آنان بپردازند
و پس از قبولی در این رشته مهم با یک الی چند درجه ارتقا میتوانند در خدمت مقامات بالای رژیم و به امر آفتابکشی پاچه خوارگی و کفش جفتکنی به این کار بسیار مهم ادامه دهند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: