آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 22 شهریور ماه 1402 = 13-09 2023

اینهم واکنش جالب یک روزنامه داخلی به توافق آبکی رژیم با آمریکا

روزنامه اطلاعات با اشاره به بحران هايی که گوشه گوشه ایران را فراگرفته است، نوشت: شاید برای صدمین بار باید تکرار کرد که خطر خشکسالی، خطر هولناک فرونشست زمین، خطر خشک شدن نیمی از ۲۹۸ دشت کشور، خطر مهاجرت داخلی و در هم ریختگی توزیع جمعیتی و بحران آمایش سرزمین، خطر خشک‌شدن دریاچه‌ها و هورها و تالاب‌ها و … آنقدر مهم و بحران‌ساز است که اولویت نخست یا یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها ی اصلی سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اساسی برای اقدامات عاجل و فوری قرار گیرد. آنهم نه صرفاً برنامه‌های موقتی و نمایشی و برای رفع بحران‌های موردی، بلکه با حرکت در مسیر آسیب‌شناسی و اصلاحات ساختاری و عالمانه و نه با تصمیم و نظر عده‌ای معدود در یک جمع محدود و اندیشه معدود اغلب معیوب!… بلکه با استفاده بی‌طرفانه و همه‌جانبه از تمامی ظرفیت نخبگانی ایرانیان دلسوز که کم هم نیستند. کوتاه سخن آنکه، دوستان و عزیزان و مقامات محترم! شما را به خدا لطفاً کاری بکنید!
اردلان September 13, 2023 08:13 AM

مهمترین موضوع نجات جمهوری عسلامی از ورشکستگی کامل بود که تیم متقلب بایدن با آزادسازی 16 میلیارد دلار از دارائیهای مردم اسیر ایران بر دامان ناپاک خامنه ای این عنصر دستنشانده رهبر رژیم انجام گرفت
بنابرین بایدن به ماموریتی که از سوی دولت موازی و نامرعی آمریکا عهده دار شده بود بخوبی به انجام رساند
حالا پس از اینکار انتقادهای آبکی از سوی حزب رقیب یعنی جمهوری خواهان آغاز خواهد شد ووو

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: