آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 23 شهریور ماه 1402 = 14-09 2023

بلایی به سر خامنه‌ای و نگهبانش آورده ایم که به یاوه گویی افتاده‌اند!

مدیر مسئول کیهان خامنه ای می گوید این روزها همان روزهايی است که پیامبر اسلام پیش‌بینی کرده بود!

حسین شریعتمداری نوشت: در آیه سوم سوره جمعه آمده است: و [نیز پیامبر را] بر مردمی دیگر که هنوز به آنان [‌اعراب‌] نپیوسته‌اند [برانگیخت]. و او توانای شکست‌ناپذیر و حکیم است‌. بعد از نزول این آیات، حاضران پرسیدند: منظور از این «‌گروه دیگر‌» که هنوز به اعراب نپیوسته‌اند چه کسانی هستند؟ رسول خدا‌ (ص) دست بر‌ شانه سلمان فارسی نهاد و فرمود «‌منظور خدا، این مرد و قوم اوست‌».

همه شواهد حکایت از آن دارند که امروز همان روزهاست که رسول خدا‌ (ص) پیش‌بینی کرده بود. چند سالی است که حضرت آقا از وقوع رخدادی با عنوان «‌پیچ تاریخ‌» خبر می‌دهند که تحولی بنیادین را در پی دارد.

افتخار‌آفرینی در تولید واکسن کرونا، چهارمین کشور سازنده موشک ‌هایپرسونیک، یکی از شش کشور تولید و صادر‌کننده واکسن کرونا‌ و ... این همه تنها بخشی از توانمندی‌های غرورآفرین و افتخارآمیز جمهوری اسلامی است. حالا بار دیگر به آنچه در صدر این نوشته از قول رسول خدا‌ (ص) نقل شده بازگردید.... آیا این روزها همان روزهایی نیست که رسول خدا‌ (ص) پیش‌بینی کرده و خبر داده بود؟
Mani September 14, 2023 10:58 AM

در این مورد تردیدی نیست که این اهریمنان بزودی و برای همیشه به فاضلاب تاریخ انداخته خواهند شد اما به چه قیمتی برای نسل فعلی و آیندگان‌- این اهریمنان چنان ایران را غارت کرده اند که در تاریخ معاصر بی نظیر است و چنان انسانها را کشتند که کمتر خانواده ای در ایران بتوان یافت که عزدار نباشد و چنان ویران کردند که سالیان بسیار طولانی زمان خواهد برد تا شاید بتوان( و شاید هم هرگز) فقط مقداری از این ویرانی عظیم را جبران و ترمیم کرد۰باید اعتراف کرد که اکثر مردم ایران شایسته این سرزمین پاک و زیبا نیستند اگر شایسته آن می بودند حدود ۲ هزار سال این سرزمین گرفتار آن ایدئولوژی پلید و اهریمنی نمی شد و این مردم همچنان به بوجود آورنده آن ایدئولوژی جهل و جنایت که در زمان خودش هر جنایتی از تجاوز به کودکان و زنان تا قتل و غارت مرتکب درود! ! نمی فرستادند بدون تردید نسل های آینده برای این مردم کوچکترین ارزش و اعتمادی قایل نخواهند شد بجز برای کسانی که با جنبش های پی در پی خود روزی این اهریمنان را نابود خواهند کرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: