آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 24 شهریور ماه 1402 = 15-09 2023

فیلم؛ وحشیگری آخوندها را ببینید: این بابا مثلا مرجع تقلید هم هست
www.youtube.com/watch?v=AA-f8KMoS3A

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: