آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 24 شهریور ماه 1402 = 15-09 2023

فیلم؛ دانشجوی سابق: شاه به دانشجویان مخالفش هم سوبسید می‌ داد
www.youtube.com/watch?v=K_sa3wiQJtE

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: