آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 24 شهریور ماه 1402 = 15-09 2023

پوتین؛ یکی را به ده راه نمی‌ دادند، سراغ خانه کدخدا را می‌ گرفت!

مازیار اوستا

وزیر امور خارجه روسیه: «این کشور دیگر هرگز اجازه تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی را نخواهد داد.»

قدیمی های می‌گفتند: یکی را به ده راه نمی‌دادند، سراغ خانه کدخدا را می‌گرفت! حال حکایت حاکمان ابله روسیه است!

دولت پوتین برای سرپا نشان دادن خود و پوشاندن حقارت شکست مفتضحانه در اوکراین می خواهد ادای دولت‌های قدرتمند و صاحب نفوذ را در آورده و با حمایت از کره شمالی به اندک هواداران خود در داخل روسیه بفهماند که هنوز صاحب قدرت و نفوذ است!

در صورتی که جهانیان می‌دانند: روسیه بخاطر حماقت و بلندپروازی‌های پوتین و تجاوز نظامی این کشور به اوکراین گرفتار شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی است!

اقتصاد فروپاشیده و شکست های پی در پی ارتش روسیه در اوکراین دولت این کشور را در چنان موضعی ازضعف و ناتوانی قرار داده که حتی توان و قدرت پیشگیری از تحریمهای بیشتر علیه کشور خود را هم‌ ندارد! چه رسد به پیشگیری از تحریم‌های بیشتر علیه حکومت دیکتاتور و عقب مانده کره شمالی!
Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: