آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 25 شهریور ماه 1402 = 16-09 2023

تمام حرف ما نه به جمهوری اسلامی و همه نهادهای وابسته آن است

دانشجویان چهار دانشگاه در تهران در بیانیه‌های جداگانه‌ای به مناسبت سالگرد انقلاب مهسا تأکید کردند که اعتراضات زن، زندگی، آزادی «انفجار خشمی عمومی» علیه جمهوری اسلامی است و «تنگ‌تر شدن زنجیر ستم، فقر و سرکوب» فقط دانشجویان و مردم ایران را در «نه گفتن» به این حکومت مصمم‌تر کرده است.

از جمله دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) نوشتند: «تمام صحبت ما "نه" به جمهوری اسلامی و همه نهادهای وابسته به آن است» و «تجلی این سخن، شعار زن، زندگی، آزادی» است. جنبش زن، زندگی، آزادی، به روشنی تبیین کرد که ما همه با هم هستیم.

دانشجویان دانشگاه بهشتی هم در بیانیه خود تأکید کردند که شعار قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان، دانشگاه را بر پیمانی که با خیابان بسته از همیشه استوارتر کرده است. در جواب ندای آزادی و عدالت‌مان، تنها کشتار و دشمنی دیده‌ایم. ما اما هنوز زنده‌ و حامی زندگی و مقاومت هستیم. در مسیری که شروع کرده‌ایم، محکم‌تر از همیشه قدم بر می‌داریم. تنگ‌تر شدن زنجیر ستم، فقر و سرکوب تنها ما را نسبت به آرمان خود مصمم‌تر کرده است. ما کوتاه نخواهیم آمد. بار دیگر خیابان و دانشگاه را صحنه مبارزات خود خواهیم کرد.Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: