آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 25 شهریور ماه 1402 = 16-09 2023

استوری؛ ورزشکار مردمی به جای پدر مهسا جواب خامنه‌ای را داد

رسول خادم، قهرمان سابق کشتی جهان و المپیک در واکنش به سالگرد قتل حکومتی مهسا پستی را منتشر کرده (استوری زیر) که پس از انتشار آن به نظر می رسد که صفحه او از دسترس خارج شده است. رسول خادم این پست را «به تمامی مادران و پدران بازماندگان داغدید» تقدیم کرده و نوشته است: «همین جوری که می‌سوزم، بسوزی، کفن بهر عزیزونت بدوزی ... که کُشتی یار ما رو، بی‌مروت ...».


ایران پرس نیوز
Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: