آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 26 شهریور ماه 1402 = 17-09 2023

فیلم؛ اعتراف بی‌سابقه در صداوسیما: اربعین آخرین ذخیره نظام است

اعتراف بی‌سابقه در صداوسیمای خامنه ای: اربعین آخرین ذخیره نظام است که آن را هم به گند کشیدند

www.youtube.com/watch?v=2Mz3lyIYbi8

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: