آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 27 شهریور ماه 1402 = 18-09 2023

حضور رونالدو در تهران؛ فیلم: صلوات برای سفیرعربستان سعودی!
www.youtube.com/watch?v=kuk8LD9IH94

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: