آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 29 شهریور ماه 1402 = 20-09 2023

وقاحت مقام چادری: نگران اوضاع حقوق بشر در آمریکا هستیم

معاون رئیسی در امور زنان و خانواده گفت: پلیس آمریکا بسیاری از زنان آمریکایی را به قتل می‌رساند.

انسیه خزعلی در توئیتی بیان داشت: پلیس آمریکا سالانه بیش از ۱۲۰۰ نفر از جمله بسیاری از زنان آمریکایی را به قتل می‌رساند.

وی افزود: در همین چند روز پیش، پلیس تنها به دلیل مشکوک شدن به دزدی تاکیا یانگ ۲۱ ساله وی را به شکل وحشیانه‌ای به قتل رساند.

خزعلی گفت: ما عمیقاً نگران اوضاع حقوق بشر در آمریکا هستیم.ایران فزدا September 20, 2023 05:48 PM

زیاد ناراحت زنان امریکا نباش ، ضعیفه دروغگو ، فکر این باش که کسی را پیدا کنی که برای یک شب ورد صیغه را بخواند

گزارش یا اعتراض به این نظر


سیروس تاجیک September 21, 2023 05:41 AM

این زن یا راست گفته یا دروغ
اگر چنین ادعایی درست است باید یک امریکایی بیاید و جوابش را بدهد واگر دروغ پراکنی کرده تویتر باید حسابش را ببندد
چطور تا ما چیزی در تویتر میگیم که کمی تاب داره زودی حسابمان را میبنده اینکه دیگه جار زده و کل عالم از حرفش باخبر شدن

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: