آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 28 آبان ماه 1402 = 19-11 2023

فیلم؛ سئوال یک دانشجوی ظاهرا بسیجی از سخنگوی دولت: کف زدن

ریزش نیروهای نظام شدت گرفته و هر روز تعداد بیشتری از آنان از حکومت ضد مردمی خامنه ای جدا می شوند
www.youtube.com/watch?v=oMZTZBhRPAY

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: