آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 29 آبان ماه 1402 = 20-11 2023

غزه؛ آخوند حکومتی: شعار مختار را بدهیم: وقت انتقام است.. بکُشید

اکنون در موضع انتقام قرار گرفته ایم

آخوند پناهیان از مهره های خامنه ای گفته: یک زمانی خواهد رسید که اسرائیل از صفحه روزگار محو می‌شود، چرا آن زمان، زمان ما نباشد؟ یک زمانی خواهد رسید که آخرین جلسات مرگ بر اسرائیل است. یک زمانی فلسطینیان آخرین شهدای خود را تقدیم خواهند کرد. یک زمانی خواهد رسید که شاهد آخرین توان پوشالی اسرائیل خواهیم بود.

وی افزود: دیگر دورانِ یهود صهیونیسم به سر آمده است، شاید وقت شعار «هیهات منا الذله» گذشته باشد و به جایش باید شعار مختار را بدهیم: «یا منصور اَمِت» یعنی‌ ای که یاری شدی بکش!...ما از مرحله شهادت‌طلبی فراتریم و در موضع انتقام قرار گرفتیم. شاید شعار مرگ بر اسرائیل برایمان یک زمانی خاطره شود. امروز جمجمه اسرائیل شکسته و شیشه عمرش ترک برداشته است. وقت آن است که به مردم فلسطین بگوییم یا منصور اَمت...
علیرضا توحیدلو November 20, 2023 09:03 PM

جوانان ایران زمین یک زمانی خواهد رسید که اخوند و جمهوری اسلامی از صفحه روزگار محو می‌شود، چرا آن زمان، زمان شما نباشد؟

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایران فردا November 20, 2023 09:13 PM

این تنها هنر شماها جنایتکاران این فرقه تبهکار است ، کشت و کشتار ، یا همدیگر را بکشید ویا مردم بی دفاع و کودکان را قتل عام کنید
برای نمونه یکی از این امامان شما به مرگ معمولی زیر خاک نرفت ، یا همدیگر را کشتنند و یا مسموم کردنند یا سر بریدنند
حال نوبت عرعر کردن شماها حرامزاده های قادسیه است ، که شبیه شما ها جنایتکاران کودک کشتنند ، تجاوز کردنند و شکنجه کردنند

گزارش یا اعتراض به این نظر


سیاوش November 21, 2023 09:34 AM

این آخوند زنا زاده معلوم نیست چه جنسی مصرف میکنه آخه احمق میبینی که هیچکدوم از کشورهای اسلامی و خود شما حسابی جازدید و فقط از دور واق واق میکنید

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: