تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

یکشنبه، 4 آبان ماه 1393 = 26-10 2014

اعدام ریحانه؛ داعش اینجاست مرو شام و حلب ای..

به بهانهء اعدام ریحانه جباری

ماهمه کشتهء عشقیم، ز فرهاد مپرس!

عارف پژمان


شب به گیسوی تو آویخت،زبیداد مپرس
ما اسیران بلائیم ، تو آزاد، مپرس!

خون گلرنگ تو در بال کبوتر دیدم
چه بگویم، همه جا، زلزله افتاد ، مپرس

جان شیرین به دیار تونیرزد یک جو
ما همه کشتهء عشقیم، زفرهاد مپرس!

هوس گورکن خنزر و پنزر ، مرگ است
نخل ها پر ز فدایی است، زشمشاد مپرس!

مذهب حاکم این شهر اسید افشانی است
جاده،جولانگه گرگ است ز جلاد مپرس!

داعش ،اینجاست، مرو شام و حلب، ای غافل
اصفهان، نصف جهان است ز بغداد مپرس

**************************masoud October 26, 2014 09:44 AM

درنیست راه نیست شب نیست ماه نیست ما بیرون زمان ایستادهیم با دشنه ای تلخ در گرده هایمان هیچ کس با هیچ کس سخن نمیگوید که خاموشی به هزار زبان در سخن است بر مردگان خویش نظر میبندیم با طرح خنده ای نوبت خود را انتظار میکشیم بی هیچ خنده ای احمد شاملو

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  12899


© copyright 2004 - 2017 IranPressNews.com All Rights Reserved