آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 26 آبان ماه 1391 برابر با 2012 Friday 16 November

کمبود دارو؛ همه بمیریم تا آقا به بمب اتم برسد

وبلاگ zareh-bin.blogspot

همه به خاطر نبود دارو بمیریم تا آقا سید علی به بمب اتمی اش دست یابد!

اگر تا دیروز تحریمها اقتصاد و مسائل معیشتی مردم را نشانه می رفت حالا به داروها هم رسیده است. خبر رسید یک نوجوان دزفولی به خاطر نبود داروهای هموفیلی از دنیا رفته است. گفتنش خیلی ساده است ولی تصور کنید خدای ناکرده یکی از بستگان یا عزیزان خودتان بیمار شود و داروی مورد نیاز پیدا نشود.
تا قبل از این تحریمهای کمرشکن همه نگاهها متوجه خیابان ناصر خسرو تهران بود .کسانی که به آنجا رفته اند می دانند دو طرف خیابان دلالان ایستاده اند وداروهای نایاب یا کمیاب را باقیمتی بالا به شما می فروشند ولی حالا با این تحریمها دیگر داروها ظاهرا به آن دلالهای ناصرخسرو هم نمی رسد.
بنابر این اگر بیماری سختی گرفتید یا نزدیکانتان به بیماری سختی مبتلا شدند و داروی آن پیدا نشد باید روبه قبله دراز بکشید و منتظر عزراییل باشید مانند آن جوان دزفولی مبتلا به هموفیلی و بمیرید.چرا؟ چون تحریم است.چرا تحریم است ؟ چون کشور جزو تیول آقا سید علی است ایشان هم بمب اتمی با تکنولوژی دست چهارم روسی می خواهد. غرب هم به او اجازه نمی دهد.خود وی مشکلی ندارد اگر بیمار شود برایش از سر کوه قاف هم شده دارو تهیه می کنند ولی ملت ایران باید به خاطر نبود دارو بمیرد تا آقا سید علی به بمب اتمی اش دست یابد!آمین یا رب العالمینTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:


© copyright 2004 - 2024 IranPressNews.com All Rights Reserved