آدرس پست الکترونيک [email protected]

نظرسنجی


IranPressNews poll
   نظرسنجی های کنونی:  نظرسنجی های پيشين:
 • آیا خامنه ای به سرنوشت حسنی مبارک دچار خواهد شد یا قذافی؟
      قذافی %79 مبارک %21 از 2885 رای
 • آیا تحریم نفت آخرین هشدار به سران جمهوری اسلامی است؟
      آری %53 خیر %47 از 916 رای
 • آيا در سال 2012 جمهوری اسلامی با حمله نظامی سرنگون می‌شود؟
      آری %59 خیر %41 از 1161 رای
 • آیا حمله به سفارت انگلیس خطر حمله نظامی را افزایش می دهد؟
      آری %52 خیر %48 از 549 رای
 • آيا گزارش جدید آژانس حاکی از نزدیک بودن وقوع حمله نظامی است؟
      آری %52 خیر %48 از 508 رای
 • آیا توطئه تروریستی اخیر موجب اقدام جدی برای تغییر رژیم می‌شود؟
      آری %50 خیر %50 از 634 رای
 • آیا افشای اختلاس بزرگ زمینه ساز حذف احمدی نژاد است؟
      آری %39 خیر %61 از 212 رای
 • آیا گزینه نظامی در برابر رژیم سوریه به کار گرفته خواهد شد؟
      آری %71 خیر %29 از 1176 رای
 • آیا درگیری احمدی نژاد با نظام به برکناری او منجر خواهد شد؟
      آری %35 خیر %65 از 535 رای
 • آیا تفکیک جنسیتی دانشگاه های کشور را به نابودی می‌کشد؟
      آری %83 خیر %17 از 100 رای
 • آیا سقوط رژیم دمشق نوید بخش سرنگونی رژیم تهران خواهد بود؟
      آری %87 خیر %13 از 1991 رای
 • آیا دخالتهای رژیم در منطقه منجر به درگیری نظامی خواهد شد؟
      آری %62 خیر %38 از 492 رای
 • آیا تظاهرات مردمی به لغو حصر موسوی و کروبی می‌انجامد؟
      آری %51 خیر %49 از 1173 رای
 • آیا اعتراضات ضد حکومتی در ایران ادامه خواهد یافت؟
      آری %93 خیر %7 از 914 رای
 • آیا موج براندازی دیکتاتورها به خیابانهای تهران خواهد رسید؟
      آری %83 خیر %17 از 1276 رای
 • آیا مردم ایران هم می توانند مانند مردم تونس رژیم را تغییر دهند؟
      آری %65 خیر %35 از 735 رای
 • آیا بازداشت موسوی و کروبی منجر به براندازی حکومت خواهد شد؟
      آری %42 خیر %58 از 971 رای
 • آیا هدفمندسازی یارانه ها به اعتراضات و اعتصابات گسترده می‌انجامد؟
      آری %71 خیر %29 از 1328 رای
 • آیا تحریمهای جهانی علیه جمهوری اسلامی را کارساز میدانید؟
      آری %65 خیر %35 از 697 رای
 • آیا با تکرار شعار نه غزه نه لبنان... در روز قدس امسال موافقید؟
      آری %94 خیر %6 از 966 رای
 • آیا تحریم بنزین موجب بروز شورشهای اجتماعی فراگیر خواهد شد؟
      آری %76 خیر %24 از 925 رای
 • آیا 18 تیر امسال گروه بیشتری از مردم به دانشجویان می پیوندند؟
      آری %75 خیر %25 از 571 رای
 • آیا سی خرداد سالروز قتل ندا باید برای اعتراض به خیابانها آمد؟
      آری %92 خیر %8 از 466 رای
 • آیا حضور مردم در سالگرد ۲۲ خرداد، بیانگر زنده بودن جنبش بود؟
      آری %100 خیر %0 از 11 رای
 • آیا در سالگرد 22 خرداد میتوان ضربه دیگری به رژیم زد؟
      آری %88 خیر %12 از 1186 رای
 • آیا اعتراضات روز کارگر می‌تواند سرآغاز جنبش مردمی سال ۸۹ باشد؟
      آری %84 خیر %16 از 483 رای
 • آیا می‌توان رژیم تهران را همانند حکومت قرقیزستان غافلگیرانه ساقط کرد؟
      آری %71 خیر %29 از 880 رای
 • آیا چهارشنبه سوری نیروی تازه ای به جنبش مردمی ایران داد؟
      آری %88 خير %12 از 647 رای
 • آیا چهارشنبه سوری امسال نمایانگر خشم مردم نسبت به رژيم خواهد شد؟
      آری %91 خیر %9 از 563 رای
 • آیا وضعیت رژيم پس از ضربه مردمی در 22 بهمن بدتر شده است؟
      آری %75 خیر %25 از 1060 رای

 • © copyright 2004 - 2023 IranPressNews.com All Rights Reserved