آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

دوشنبه، 13 اسفند ماه 1397 = 04-03 2019

بازگشت فلاکت در دوره صدارت "تدبیر و امید"

منصور امان

بازگشت فلاکت، مُقاومت جامعه

رژیم ج.ا فقط به لحاظ سیاسی نیست که عقبگردی چشمگیر به سوی پُر تنش ترین دوران بُحران هسته ای داشته؛ "نظام" با شتابی شگفت انگیز در حال بازگرداندن شرایط زیست و کار جامعه به همان دوره نکبت زا نیز هست. به گفته یک منبع حُکومتی، شاخص فلاکت در کشور به رکورد جدیدی در دوره صدارت "تدبیر و اُمید" دست یافته و به وخیم ترین میزان آن در اوج بُحران اتُمی نزدیک می شود.

منبع یاد شده (روزنامه شرق) می گوید شاخص فلاکت در سال جاری به بیش از ۵۲درصد رسیده است که این رقم فاصله اندکی با همین شاخص در سال ۱۳۹۲ دارد که رقم ۶۴درصد را دربر می گرفته است. اگرچه مبنای مُحاسبه منابع رسمی، رقمهای آرایش شده و غیر واقعی است که دستگاه های دولتی از نرخ بیکاری، تورم و رُشد تولید ناخالص ملی ارایه می کنند، با این حال حتی همین آمارهای دستکاری شده نیز از یک گرایش کُلی به سمت سُقوط مُداوم سطح کار و زیست جامعه گُواهی می دهد.

تفاوُت مُهمی که دوره کنونی را از سالهای بُحران هسته ای مُتمایز می کند، واکُنش مُداخله گرایانه و توفانی جامعه نسبت به فقیر شدن، گُرسنگی کشیدن، بیکاری و تحقیر خود است. در حالیکه در سیاه ترین سالهای بُحران هسته ای، سیاست سرکوب و خفقان حُکومت توانسته بود مانع بیرون زدن تضادهای فعال در زیر پوست جامعه شود، اکنون و با وُجود تقویت دوچندان ساز و برگ نظامی و امنیتی، حُکومت با انفجار تمام عیار اعتراضهای اجتماعی روبرو است.

جامعه به سختی در برابر قُمار حاکمان ج.ا با زندگی و کرامت خود ایستادگی می کند و حاضر نیست هزینه لذت بردن آنها از قُدرت، ثروت و امنیت را با سیاه شدن روزگار خود و بی آیندگی فرزندانش بپردازد. هر بیشُمار تجمُع یا اعتصاب کوچک یا بُزُرگ، تریبونی است که از فراز آن سرپیچی فرودستان از سرنوشت تحمیلی حُکومت و قورت دادن رکوردهای فلاکت آن اعلام می شود.

بر این پایه، می توان شاهد بود به همان میزان که شاخص فلاکت در آمارها افزایش می یابد، صف آرایی جامعه در برابر این روند فشُرده تر و فعالیتش علیه آن توقف ناپذیرتر می گردد. تازه ترین شاهد این ادعا را اعتصاب سراسری مُعلمان ارایه کرده است که تجربه دو حرکت مُوفق مُبارزاتی در سال جاری را پُشت سر دارد. حُکومت هر بار به وحشیانه ترین صورت و با دستگیری و به زندان انداختن مُعلمان و فعالان آنها به جنگ این اعتراضات رفته و هر بار اعتراضات جدید، ناکارایی و خُنثی شدن این تدابیر را به گونه صریح تری هم به حاکمیت و هم به جامعه مُعترض نشان داده است.

آقای خامنه ای می تواند سوار بر اسب بالدار دُروغ و گزافه هایش یک رکورد پس از دیگری را جست بزند، روشن اما این است که روی زمین سفت واقعیت، جامعه به او و آقای روحانی اجازه شکستن رکورد تازه ای از فلاکت را نخواهد داد.حقیقتگو March 2, 2019 06:45 PM

بلاخره روزنامه شرق برای گول زدن وعوام فریبی بعدازدریافت مجوزازعلی خامنه ای و سپاه پاسداران وشرکاء یک پادوی نمایشی وفرمایشی ودستوربرعلی خامنه ای را بعنوان فلاکت سازاقتصادی معرفی کرد روزنامه شرق بدرستی واقف است که اگرگناه کارومسسب اصلی این فلاکت اقتصادی را معرفی کند نتها بساط روزانه شرق موقف میشود بلکه سردبیر وکامندان این روزنامه باید به خارج ازکشورفرارکنند دراصل درایران رئیس جمهورودولت و مجلس ارگان های دکوراسیونی ونمایشی آنهم درجعت گول زدون وعوام فریبی مردم هستند بیادبیاوریم که کلمه خش وخاشاک گفتن احمدی نژاد دروصف مردم معترض می گفت درحقیقت جمله ای بود که علی خامنه ای دروصف مردم ایران درحضوراحمدی نژاد گفته بود علی خامنه ای صندوق ارزی را برای عراق وسوریه و لبنان ویمن خالی کرده است ودرحقیقت این پست فطرت مسبب فلاکت اقتصادی شده است نه پادو

گزارش یا اعتراض به این نظر


اردلان March 4, 2019 06:51 AM

با توجه به ناتوانی حکومت در برابر کنترل کامل اعتراضات اقشار مختلف مردم در سراسر کشور و باتوجه به کسب تجربیات گران بها در راستای جریانات مبارزاتی و اعتراضی گروهای کارگری، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان و دیگر گروهای وابسته به مردم از این پس کار حکومت روز به روز برای بدست آوردن کنترل اوضاع سخت و سختر خواهد شد!
اینک بسیاری از مردم دریافته اند که با اتحاد و همدلی میتوانند با یکدیگر بصورت هماهنگتر از گذشته در مواقع ضروری به حمایت از یکدیگر در برابر سرکوبگران رژیم بپردازنند!
زنده و پیروز باد قیام مردمی، پاینده باد ایران

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  3924 بازدید |


© copyright 2004 - 2019 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.